SZCZELIWO PTFE + ARAMID TEMAPACK 4110

Hurtownia Lubawka / Szczeliwa  / Szczeliwa ptfe + aramid  / SZCZELIWO PTFE + ARAMID TEMAPACK 4110
scz-17

SZCZELIWO PTFE + ARAMID TEMAPACK 4110

scz-17

Opis szczeliwa:

Szczeliwo Temapack 4110 jest plecione z przędzy z czystego uwłóknionego PTFE nasyconego impregnatem na bazie oleju silikonowego i dodatkowo wzmocnione na narożach aramidem.

Zastosowanie:

Szczeliwo Temapack 4110 zalecane jest do uszczelniania urządzeń pracujących: z mediami ściernymi, przy rafinacji cukru oraz w kopalniach. Stosowane jest również w przemyśle papierniczym.

 
v [m/s] - 2,0 10,0
p [bar] 300 200 20
T [°C] od -100 do 280
pH 2 - 12