Czym jest płyta uszczelkarska?

uszczelki

Właściwa praca podzespołów w większości maszyn i urządzeń przemysłowych wiąże się z koniecznością korzystania z rozwiązań zapewniających utrzymanie szczelności między poszczególnymi komponentami. Okaże się to niezbędne zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą znaczne obciążenia wynikające z ryzyka wystąpienia wibracji, a także pojawiania się podwyższonych temperatur. Sposobem, który może zagwarantować brak problemów z wyciekami cieczy i wydostawaniem się gazów będzie użycie prawidłowo dopasowanych uszczelnień technicznych, a zwłaszcza odpowiednich do danego medium i jego parametrów, a także warunków zewnętrznych płyt uszczelkarskich. Przekonajmy się, czym są, z czego się je wykonuje oraz dowiedzmy się, gdzie będą się sprawdzały.

Co trzeba wiedzieć o płytach uszczelniających?

Płyty uszczelniające to nic innego jak płaskie arkusze materiału o dość dużej powierzchni, które pozwalają na wycięcie niezbędnego uszczelnienia technicznego o kształcie odpowiadającym specyfice danego połączenia. Zastosowanie dobrej uszczelki stanowi gwarancję, że nie dojdzie do wycieku, ale także że do chronionego układu nie przenikną żadne substancje z zewnątrz. Montaż uszczelnienia zapewnia utrzymanie parametrów roboczych np. ciśnienia przesyłanej cieczy lub gazu albo poziomu jej przepływu. W zależności od sytuacji płyty uszczelkarskie mogą być odporne na wysokie temperatury, kontakt z chemikaliami – cieczami zawierającymi rozpuszczalniki, kwasy lub zasady, a także alkohole, jak również wodą, parą wodną oraz gazami czy pochodnymi ropy naftowej, tj. benzynami, olejami i środkami smarnymi.

Z czego powstają płyty uszczelniające i gdzie są używane?

Płyty uszczelniające mogą być produkowane z różnych materiałów, zależnie od potrzeb. Często są to m.in. syntetyczne kauczuki czy teflon, ale też włókniny wzmacniane włóknem węglowym lub aramidem. Stosuje się je w instalacjach przemysłowych, rurociągach, urządzeniach mechanicznych, a także wszelakiej armaturzezaworach, pompach bądź filtrach.