Gdzie wykorzystywane są kompensatory tkaninowe?

metalowe kompensatory

Sprawne funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej wymaga stosowania w niej rozwiązań technicznych, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka powstawania uszkodzeń. W przypadku rurociągów przesyłowych poza użyciem odpowiednich uszczelnień technicznych niezbędne okaże się zwykle zastosowanie właściwe rozmieszczonych kompensatorów tkaninowych. Przekonajmy się, co wymusza ich obecność i sprawdźmy, jak działają.

Dlaczego kompensatory są potrzebne?

Kanały i rurociągi wykorzystywane do transportu gazów, cieczy lub substancji sypkich muszą zachowywać szczelność, jednak na ich elementy działają rozmaite siły. W grę wchodzą tu m.in. wibracje powodowane przez różne części ruchome, przeciążenia wynikające z obciążenia znacznymi masami, a także naprężenia termiczne powstające w wyniku gwałtownych zmian temperatur czy przemieszczenia wynikające ze sposobu funkcjonowania danego systemu. Mogą one z czasem doprowadzać do pękania fragmentów instalacji lub powstawania nieszczelności w miejscach łączenia jej poszczególnych komponentów, czego następstwem są wszelkiego rodzaju wycieki skutkujące stratami materialnymi, a nierzadko również zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w pobliżu.

Jak działają kompensatory i gdzie są stosowane?

Kompensatory są elementami wstawianymi do instalacji w miejscach, gdzie może dochodzić do pojawienia się przemieszczeń, drgań lub rozszerzalności cieplnej. Ponieważ są one wykonane z materiałów kompozytowych, które z jednej strony gwarantują wysoką wytrzymałość na obciążenia oraz elastyczność, a z drugiej właściwą szczelność, transport praca systemu nie ulega zakłóceniu. Kompensatory montuje się w instalacjach wentylacyjnych, odpylających, systemach transportu ciśnieniowego i grawitacyjnego, a także w rozmaitych rurociągach.